söndag 27 september 2009

Plattform för Klubb Kristallen


Klubb Kristallen vill som kollektiv utforska alternativa idéer inom konst, musik, teater/performance, dans, politik, vetenskap, livsstilsfrågor m.m.

Vår estetiska grundsyn har sina rötter i sextiotalets alternativa kultur som rymde både happenings och undersökande utrycksformer.

Centralt för oss är att förmedla en positiv stämning med våra arrangemang. Vår strävan är att besökare i alla åldrar ska känna sig både välkomna och trygga hos oss. Exempelvis vill vi under våra arrangemang hålla en ljudvolym där det är möjligt att utan ansträngning föra ett samtal mellan flera parter. Detta är en slags grundplåt som alla andra utvikningar utgår från.

Utifrån denna grund vill vi också tillhandahålla överraskningsmoment, tillfällen att förvånas, spänning, nyfikenhet och viss positiv förvirring. Ramarna kring detta är dock en stämning av välvilja.

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att undvika traditionell scen/publik-uppdelning. Med detta menar vi känslan av att vi som producenter tillhandahåller en färdig vara för besökarna att sedan passivt konsumera. Istället strävar vi efter att skapa sammanhang i vilket både arrangörer och besökare är del. Vi strävar allmänt efter att frigöra konstformer från sina traditionella sammanhang.

Klubb Kristallen är också tänkt att vara ett forum för alternativa idéer – i form av föreläsningar, diskussionsgrupper m.m. Liksom en kristall har många sidor, försöker också vi som förening erbjuda skiftande perspektiv. Vår grupp består av flera personer med lika många synvinklar och personliga uttryck. Därför hoppas vi kunna skapa en atmosfär av nyfikenhet och högt i tak...

Klubben eftersträvar att vara en samlingsplats för närproducerad kultur. Vi prioriterar den lokala floran av artister. Likaså försöker vi rekrytera gästföreläsare och samtalsledare med lokal anknytning.

Inom ovan nämnda ramar vill vi verka så uppmuntrande som möjligt till initiativ, både från varandra och från våra besökare. Vi vill uppmuntra känslan av att vi alla har förmågan att skapa oss både meningsfullhet och underhållning genom att vara kreativa. Så mycket som möjligt vill vi förmedla en upplevelse av att vi arrangörer och besökare skapar evenemangen tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar