torsdag 18 juni 2009

hip, hipster, hippie


Slangforskaren Clarence Major spårar ordet "hip" tillbaks till det västafrikanska/senegalesiska och gambianska verbet "hepi" som betyder "att se" och "hipi" som betyder "att öppna sina ögon". Att vara "hip" är att ha tillgång till hemlig kunskap.


Attityden "cool" har enligt David Toop sitt ursprung i västafrikansk magi, som ett sätt att uppföra sig för att nå vissa effekter. Genom jazz och blues hamnade denna attityd senare i den allmänna kulturen.


Under "jive"-perioden på 30-40 talet började afro-amerikaner använda ordet hip i betydelsen "sofistikerad, moderiktig och och helt up-to-date"


Ordet "hipster" myntades av Harry Gibson 1940, och användes under 40-och 50-talet för att beskriva jazzartister, och senare bohemisk alternativkultur i största allmänhet.


Precis som "hipster" är ordet "hippie" jazz-slang från 40-talet. 


Unga alternativkultur-anhängare i Greenwich Village kallades för "hips" för att de ansågs "in the know" eller "coola" i motsats till att vara "square".


I en essä från 1961 använder Kenneth Rexroth termerna "hipsters" och "hippies" för att beskriva unga människor som hänger sig åt afro-amerikanskt eller beatnik-nattliv.


Malcolm X refererar i sin självbiografi till ordet "hippie" som en term som afro-amerikaner använder för att beskriva en viss typ av vit som "uppförde sig mer svart än de svarta".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar